Trang web này được điều hành bởi công ty Cổ phần Điện lạnh Điện máy Việt Úc (KANGAROO)

 

Pháp lý

 

Hạn chế sử dụng

Người sử dụng trang web này có thể tải về hoặc in một phần hoặc tất cả những tài liệu có trên trang web để sử dụng vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại, với điều kiện không được sửa đổi hoặc thay đổi tài liệu theo bất cứ cách nào, không được xóa, thay đổi bất cứ thông báo về bản quyền, thương hiệu. Toàn bộ tài liệu trên trang web này được cung cấp chỉ với mục đích hợp pháp. Không một thông tin nào trên Trang web này được phép sao chép, phân phối, hoặc truyền tải để phục vụ mục đích thương mại mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Kangaroo. Chúng tôi có toàn quyền sở hữu và các quyền sở hữu trí tuệ đối với các tài liệu tải từ trang web này

 

Trách nhiệm pháp lý

Thông tin trên trang web này có thể chứa sai sót kỹ thuật, lỗi in. Thông tin có thể bị thay đổi và cập nhật mà không thông báo. Kangaroo có thể cải tiến và thay đổi về sản phẩm và chương trình mô tả trong thông tin này bất cứ khi nào mà không có thông báo. Các đường link trên trang web sẽ thoát ra khỏi trang web của Kangaroo (www.kangaroo.vn). Các Trang web được kết nối không thuộc phạm vi quản lý của Kangaroo, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất cứ trang web nào được kết nối, hoặc bất cứ thay đổi hoặc cập nhật nào trên các trang web này. Kết luận về bất cứ đường link nào không hàm chứa sự xác nhận của Kangaroo về trang web này.

 

Từ chối quyền lợi

 

Các tài liệu trên trang web của Kangaroo có thể có sai sót và các lỗi in. Chúng tôi không bảo đảm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu hoặc độ tin cậy của các tư vấn, ý kiến, tuyên bố hay thông tin hiển thị hoặc phân phối thông qua trang web của Kangaroo. Bạn phải tự chịu rủi ro về độ tin cậy của những ý kiến, lời khuyên, tuyên bố, bản ghi nhớ, hoặc thông tin trên trang web đó.

Kangaroo với sự xem xét cẩn thận có quyền hiệu chỉnh hoặc loại bỏ bất cứ phần nào trên trang web này mà không cần thông báo. Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi khác trên trang web, các tài liệu và sản phẩm, các chương trình và dịch vụ được mô tả trong trang web của Kangaroo bất cứ khi nào mà không cần thông báo.

 

Giới hạn về nghĩa vụ pháp lý

Theo phạm vi tối đa cho phép bởi luật áp dụng, Kangaroo sẽ không chịu trách nhiệm về pháp lý đối với yêu cầu của bạn hay bên thứ ba về bất kỳ hư hỏng nào được xem là kết quả của việc bạn cho hiển thị, sao chép, hay tải về các thông tin hay tài liệu chứa đựng trên trang này. Không trong trường hợp nào Kangaroo chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hay bên thứ ba về các hư hỏng gián tiếp, bất thường, làm mẫu, trừng phạt, đặc biệt ngẫu nhiên hay là hệ quả (bao gồm cả mất dữ liệu, thu nhập, lợi nhuận hay các ưu điểm kinh tế khác) dù phát sinh do vi phạm hay sai lầm cá nhân dù cho Kangaroo đã báo trước về khả năng hư hỏng có thể có như thế.

 

Liên hệ

 

Mọi thắc mắc về Chính sách bảo mật và Pháp lý đề nghị liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Tập đoàn Kangaroo

Tầng 5, Tòa nhà Ocean Park

Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai
Quận Đống Đa, Hà Nội 

Tel: (84-4) 3628 1698 - (84-4) 3628 1699

Fax: (84-4) 3628 3115

Email: Feedback@kangaroo.vn 

Copyright © Kangaroo Group. All Rights Reserved. SITEMAP | Chính sách bảo mật| Pháp lý

Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của tập đoàn Kangaroo