Thiết bị vệ sinh
Danh sách BNN tráng men kim cương nhân tạo kháng khuẩn
Thiết kế bình đun
 Bình đơn (3)
 Bình đôi (4)
Dung tích
 18 Lit (2)
 22 Lit (2)
 25 Lit (1)
 32 Lit (2)
 50 Lit (1)
Công suất
 2.400W (2)
 2.500W (6)
Sản phẩm BNN tráng men kim cương nhân tạo kháng khuẩn
Sắp xếp theo
 
KG 818N
- Dung tích: 30L
- Công suất: 2.500W
Thêm vào so sánh
 
KG 818
- Dung tích: 30L
- Công suất: 2.500W
Thêm vào so sánh
 
KG 816
- Dung tích: 15L
- Công suất: 2.500W
Thêm vào so sánh
 
KG 816N
- Dung tích: 15L
- Công suất: 2.500W
Thêm vào so sánh
 
KG 69A3N
- Dung tích: 30L
- Công suất: 2.500W
Thêm vào so sánh
 
KG 69A3
- Dung tích: 30L
- Công suất: 2.500W
Thêm vào so sánh
 
KG 69A2N
- Dung tích: 22L
- Công suất: 2.500W
Thêm vào so sánh
 
KG 69A2
- Dung tích: 22L
- Công suất: 2.500W
Thêm vào so sánh
 
KG 666H
- Dung tích: 25L
- Công suất: 2.500W
- Bình đơn
Thêm vào so sánh
 
KG 665H
- Dung tích: 18L
- Công suất: 2.500W
- Bình đơn
Thêm vào so sánh
 
KG 664H
- Dung tích: 22L
- Công suất: 2.500W
- Bình kép
Thêm vào so sánh
 
KG 660H
- Dung tích: 32L
- Công suất: 2,500W
- Bình kép
Thêm vào so sánh
 
KG 665Y
- Dung tích: 18L
- Công suất: 2.500W
- Bình đơn
Thêm vào so sánh
 
KG 664Y
- Dung tích: 22L
- Công suất: 2.500W
- Bình kép
Thêm vào so sánh
 
KG 660Y
- Dung tích: 32L
- Công suất: 2,500W
- Bình kép
Thêm vào so sánh
 
KG 64
- Dung tích: 22L
- Công suất: 2.500W
- Bình kép
Thêm vào so sánh
 
KG 60
- Dung tích: 32L
- Công suất: 2.400W
- Bình kép
Thêm vào so sánh
 
 


 

Copyright © Kangaroo Group. All Rights Reserved. SITEMAP | Chính sách bảo mật| Pháp lý

Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của tập đoàn Kangaroo