Thiết bị nhà bếp
Danh sách Bếp ga dương
Sản phẩm Bếp ga dương
Sắp xếp theo
 
KG 506
- - Mâm lửa thép/inox
- - Đánh lửa Manheto
- - Họng hợp kim gang
Thêm vào so sánh
 
KG 350
- Mâm lửa thép/inox
- Đánh lửa Manheto
- Họng bếp hợp kim gang
Thêm vào so sánh
 
KG 505
- Mâm lửa thép/inox
- Đánh lửa Manheto
- Họng hợp kim gang
Thêm vào so sánh
 
KG 509
- Mâm lửa đồng
- Đánh lửa Manheto
- Họng inox
Thêm vào so sánh
 
KG 510
- Mâm lửa đồng
- Đánh lửa IC
- Họng hộp inox
Thêm vào so sánh
 
 


 

Copyright © Kangaroo Group. All Rights Reserved. SITEMAP | Chính sách bảo mật| Pháp lý

Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của tập đoàn Kangaroo