Hàng gia dụng
Danh sách Máy làm mát không khí
Sản phẩm Máy làm mát không khí
Sắp xếp theo
 
KG 50F38
- Diện tích làm mát: 50 (m2)
- Khoang chứa nước: 45 (lít)
- Lưu lượng tạo ẩm: 7000 (ml/h)
- Lưu lượng gió: 7000 (m3/h)
Thêm vào so sánh
 
KG 50F36
- Diện tích làm mát: 40 ( m2)
- Khoang chứa nước: 45 ( lít)
- Lưu lượng tạo ẩm: 5000 (ml/h
- Lưu lượng gió: 5000 (m3/h)
Thêm vào so sánh
 
Thêm vào so sánh
 
KG 50F45
- Công suất: 175W
Thêm vào so sánh
 
KG 50F43
- Công suất: 160W
Thêm vào so sánh
 
KG 50F41
- Công suất: 280W
Thêm vào so sánh
 
KG 50F26
- Công suất: 170W
Thêm vào so sánh
 
KG 50F24
- Công suất: 180W
Thêm vào so sánh
 
KG 50F22
- Công suất: 180W
Thêm vào so sánh
 
KG 50F19
- Công suất: 200W
Thêm vào so sánh
 
KG 50F16
- Công suất: 120W
Thêm vào so sánh
 
KG 50F15
- Công suất: 120W
Thêm vào so sánh
 
KG 50F10
- Công suất: 85W
Thêm vào so sánh
 
KG 50F09
- Công suất: 65W
Thêm vào so sánh
 
KG 50F08
- Công suất: 65W
Thêm vào so sánh
 
KG 50F06
- Công suất: 85W
Thêm vào so sánh
 
KG 50F12
- Công suất: 85W
Thêm vào so sánh
 
KG 50F11
- Công suất: 85W
Thêm vào so sánh
 
 


 

Copyright © Kangaroo Group. All Rights Reserved. SITEMAP | Chính sách bảo mật| Pháp lý

Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của tập đoàn Kangaroo