Sản phẩm Máy bơm nước ly tâm
Sắp xếp theo
 
KG 750K
- Công suất: 750W
- Cột áp: 32 m
- Lưu lượng: 110 lít/phút
Thêm vào so sánh
 
KG250AH
- Công suất: 250W
- Cột áp: 32 m
- Lưu lượng: 35 lít/phút
Thêm vào so sánh
 
KG200AP
- Công suất: 200W
- Cột áp: 25 m
- Lưu lượng: 33 lít/phút
Thêm vào so sánh
 
KG 370B
- Công suất: 370W
- Cột áp: 34 m
- Lưu lượng: 35 lít/phút
Thêm vào so sánh
 
KG 370A
- Công suất: 370W
- Cột áp: 34 m
- Lưu lượng: 35 lít/phút
Thêm vào so sánh
 
KG 750S
- Công suất: 750W
- Cột áp: 52 m
- Lưu lượng: 65 lít/phút
Thêm vào so sánh
 
KG 750L
- Công suất: 750W
- Cột áp: 52 m
- Lưu lượng: 65 lít/phút
Thêm vào so sánh
 
KG 370L
- Công suất: 370W
- Cột áp: 30 m
- Lưu lượng: 50 lít/phút
Thêm vào so sánh
 
KG C1.1
- Công suất: 1100W
- Cột áp: 44 m
- Lưu lượng: 7.2 m3/h
Thêm vào so sánh
 
KG C750
- Công suất: 750W
- Cột áp: 32 m
- Lưu lượng: 6.5 m3/h
Thêm vào so sánh
 
KG C370
- Công suất: 370W
- Cột áp: 22 m
- Lưu lượng: 5.5 m3/h
Thêm vào so sánh
 
 


 

Copyright © Kangaroo Group. All Rights Reserved. SITEMAP | Chính sách bảo mật| Pháp lý

Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của tập đoàn Kangaroo