Thiết bị nhà bếp
Danh sách Nồi cơm cơ
Sản phẩm Nồi cơm cơ
Sắp xếp theo
 
KG 15H
- Công suất : 700W
- Dung tích : 1,8L
Thêm vào so sánh
 
KG 12H
- Công suất : 700W
- Dung tích : 1,8L
Thêm vào so sánh
 
KG 11H
- Công suất : 700W
- Dung tích : 1,8L
Thêm vào so sánh
 
KG 378M
- Công suất : 700W
- Dung tích : 1,8L
Thêm vào so sánh
 
KG 378H
- Công suất : 700W
- Dung tích : 1,8L
Thêm vào so sánh
 
KG 18M
- Công suất : 500W
- Dung tích : 1,2L
Thêm vào so sánh
 
KG 828
- Công suất : 700W
- Dung tích : 1,5L
- Ủ ấm 3D
Thêm vào so sánh
 
KG 826
- Công suất : 700W
- Dung tích : 1,5L
- Ủ ấm 3D
Thêm vào so sánh
 
KG 560
- Công suất : 700W
- Dung tích : 1,8L
Thêm vào so sánh
 
KG 826S
- Công suất : 500W
- Dung tích : 1,2L
- Ủ ấm 3D
Thêm vào so sánh
 
KG 29N
- Công suất : 900W
- Dung tích : 2,0L
- Ủ ấm 3D
Thêm vào so sánh
 
KG 376NT
- Dung tích 1,8L
- Công suất 700W
Thêm vào so sánh
 
KG 371H
- Dung tích 1,8L
- Công suất 70W
Thêm vào so sánh
 
KG 555
- Dung tích 1,8L
- Công suất 700W
Thêm vào so sánh
 
KG 14B
- Công suất : 350W
- Dung tích : 1,2L
- Ủ ấm tiên tiến
Thêm vào so sánh
 
KG 19
- Công suất : 700W
- Dung tích : 1,8L
- Ủ ấm 3D
Thêm vào so sánh
 
KG 18N
- Công suất : 500W
- Dung tích : 1,2L
- Cảm biến nhiệt
Thêm vào so sánh
 
KG 10N
- Công suất : 700W
- Dung tích ; 1,8L
- Cảm biến nhiệt
Thêm vào so sánh
 
 


 

Copyright © Kangaroo Group. All Rights Reserved. SITEMAP | Chính sách bảo mật| Pháp lý

Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của tập đoàn Kangaroo