Hàng gia dụng
Danh sách Cây nước Hàn Quốc
Sản phẩm Cây nước Hàn Quốc
Sắp xếp theo
 
KG 50W02
- CS Nóng: 430W
- CS Lạnh: 85W
- Tích hợp bộ lọc RO
Thêm vào so sánh
 
KG 50W01
- CS Nóng: 430W
- CS Lạnh: 85W
- Tích hợp bộ lọc RO
Thêm vào so sánh
 
KG 45H
- CS Nóng: 430W
- CS Lạnh: 85W
Thêm vào so sánh
 
KG 44H
- CS Nóng: 430W
- CS Lạnh: 85W
Thêm vào so sánh
 
KG 43H
- CS Nóng: 430W
- CS Lạnh: 85W
Thêm vào so sánh
 
KG 45
- CS Nóng: 430W
- CS Lạnh: 85W
- Cảm ứng Eco
Thêm vào so sánh
 
KG 49
- CS Nóng: 430W
- CS Lạnh: 85W
- Cảm ứng Eco Sensor
Thêm vào so sánh
 
KG 46
- CS Nóng: 430W
- CS Lạnh: 85W
Thêm vào so sánh
 
KG 44
- CS Nóng: 430W
- CS Lạnh: 85W
Thêm vào so sánh
 
KG 43
- CS Nóng: 430W
- CS Lạnh: 85W
Thêm vào so sánh
 
KG 47
- CS Nóng: 430W
- CS Lạnh: 85W
Thêm vào so sánh
 
KG 48
- CS Nóng: 430W
- CS Lạnh: 85W
Thêm vào so sánh
 
KG 50SD
- CS Nóng: 430W
- CS Lạnh: 120W
Thêm vào so sánh
 
 


 

Copyright © Kangaroo Group. All Rights Reserved. SITEMAP | Chính sách bảo mật| Pháp lý

Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của tập đoàn Kangaroo