Hàng gia dụng
Danh sách Cây nước liên doanh
Công suất
Sản phẩm Cây nước liên doanh
Sắp xếp theo
 
KG 33TN2
- CS Nóng: 420W
- CS Lạnh: 120W
Thêm vào so sánh
 
KG 33TN1
- CS Nóng: 420W
- CS Lạnh: 80W
Thêm vào so sánh
 
KG 41A3
- CS Nóng: 420W
- CS Lạnh: 85W
Thêm vào so sánh
 
KG 38A3
- CS Nóng: 580W
- CS Lạnh: 90W
Thêm vào so sánh
 
KG 32A3
- CS Nóng: 500W
- CS Lạnh: 90W
Thêm vào so sánh
 
KG 61A3
- CS Nóng: 500W
- CS Lạnh: 85W
- Tích hợp bộ lọc RO
Thêm vào so sánh
 
KG 63A3
- CS Nóng: 540W
- CS Lạnh: 85W
- Tích hợp bộ lọc RO
Thêm vào so sánh
 
KG 47A3
- CS Nóng: 420W
- CS Lạnh: 100W
Thêm vào so sánh
 
KG 39A3
- CS Nóng: 420W
- CS Lạnh: 100W
Thêm vào so sánh
 
KG 37A3
- CS Nóng: 420W
- CS Lạnh: 100W
Thêm vào so sánh
 
KG 35A3
- CS Nóng: 420W
- CS Lạnh: 100W
Thêm vào so sánh
 
KG 34A3
- CS Nóng: 420W
- CS Lạnh: 100W
Thêm vào so sánh
 
KG 36A3
- CS Nóng: 420W
- CS Lạnh: 100W
Thêm vào so sánh
 
KG 31A3
- CS Nóng: 420W
- CS Lạnh: 80W
Thêm vào so sánh
 
KG 36H
- CS Nóng: 500W
- CS Lạnh: 100W
- Khoang làm lạnh
Thêm vào so sánh
 
KG 3336
- CS Nóng: 500W
- CS Lạnh: 100W
- Khoang làm lạnh
Thêm vào so sánh
 
KG 3340
- CS nóng: 500W
- CS lạnh: 100W
- Khoang khử trùng
Thêm vào so sánh
 
KG 3334
- Công suất nóng: 530W
- Công suất lạnh: 90W
- Khoang chứa
Thêm vào so sánh
 
 


 

Copyright © Kangaroo Group. All Rights Reserved. SITEMAP | Chính sách bảo mật| Pháp lý

Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của tập đoàn Kangaroo